Phi nhân thọ

Liên hệ

Bảo hiểm hàng hoá Bảo Việt

Bảo hiểm hàng hoá Bảo Việt giúp cho nhà sản xuất - xuất khẩu, chủ hàng, đơn vị vận chuyển giảm nhẹ thiệt hại khi không may gặp những rủi ro tổn thất vật chất, bất ngờ

Bảo hiểm hàng hoá Bảo Việt giúp cho nhà sản xuất - xuất khẩu, chủ hàng, đơn vị vận chuyển giảm nhẹ thiệt hại khi không may gặp những rủi ro tổn thất vật chất, bất ngờ và không lường trước trong quá trình kinh doanh

1. Dịch vụ, tiện ích vượt trội

  • Dịch vụ hỗ trợ tư vấn khách hàng 24/7
  • Phạm vi bảo hiểm toàn diện, linh hoạt
  • Điều kiện và điều khoản bảo hiểm theo tiêu chuẩn quốc tế
  • Thủ tục khiếu nại, bồi thường nhanh gọn, chuyên nghiệp
  • Mạng lưới giám định và đánh giá rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế, thành viên của mạng lưới đại lý LLOYD'S sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trên toàn cầu, đồng thời có mặt tại tất cả các cảng biển, cảng sông trên toàn quốc

 

Là thành viên duy nhất của hệ thống Giám định Quốc tế LLOYD’S Agency Network tại Việt Nam, thiết lập mối quan hệ đại lý với trên 100 công ty bảo hiểm quốc tế khác, Bảo hiểm Bảo Việt có khả năng đáp ứng nhu cầu bảo hiểm của doanh nghiệp cũng như xử lý khiếu nại, tổn thất một cách nhanh chóng và hiệu quả.

 

2. Sản phẩm tối ưu, linh hoạt

Tại Bảo hiểm Bảo Việt, chúng tôi cung cấp các gói sản phẩm sau:

  • Bảo hiểm Hàng hoá nội địa
  • Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu

Đồng thời, chúng tôi sẵn sàng cung cấp bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu theo các điều khoản của Hiệp hội Bảo hiểm London hay của các quốc gia khác trên thế giới phù hợp với tập quán thương mại và bảo hiểm quốc tế.

3. Các loại hợp đồng bảo hiểm hàng hoá:

  • Bảo hiểm theo chuyến; hoặc
  • Bảo hiểm theo Hợp đồng mở sẵn cả năm