Nhân thọ

Liên hệ

BẢO HIỂM TAI NẠN TOÀN DIỆN BẢO VIỆT

Bảo hiểm tai nạn toàn diện Bảo Việt chính là câu trả lời dành cho mọi người khi muốn bảo vệ bản thân và gia đình trước những rủi ro khó lường trước về các tai nạn.

Bảo hiểm tai nạn toàn diện Bảo Việt sẽ chia sẻ gánh nặng, nỗi lo lắng với khách hàng của mình về tinh thần, vấn đề tài chính khi người thân gặp tai nạn. Sản phẩm sẽ bảo vệ khách hàng 24/24, nâng cao giá trị bảo vệ để ứng phó kịp thời khi có rủi ro xảy ra.

Đoc thêm:

HỮU TRÍ VỮNG NGHIỆP BẢO VIỆT

BẢO HIỂM TÀI SẢN BẢO VIỆT

Bảo hiểm tai nạn toàn diện Bảo Việt là gì?

Là loại bảo hiểm giúp khách hàng chi trả các chi phí khác nhau trong trường hợp họ gặp phải tai nạn bất ngờ. Có thể hiểu, bảo hiềm này có quyền hạn, chế độ hỗ trợ gần giống với bảo hiểm tai nạn, nhưng lại rộng hơn về quyền lợi, phạm vi, giá trị hỗ trợ. Đảm bảo tài chính cho gia đình trước rủi ro do tai nạn gây ra như tử vong, TTTBVV, chấn thương sọ não, bỏng nặng, phẫu thuật, nằm viện.

Thông tin về Bảo hiểm tai nạn toàn diện Bảo Việt

1/ Quyền lợi

- Bảo hiểm rủi ro do tai nạn: với 6 loại rủi ro do tai nạn khác nhau, công ty chi trả tối đa 300% STBH.

 

- Trợ cấp các chi phí y tế: nếu NĐBH phải nằm viện để phẫu thuật hoặc điều trị do tai nạn sẽ được công ty hỗ trợ nhằm giảm gánh nặng chi phí y tế.

 

2/ Điều kiện tham gia

- Khách hàng tham gia khi có nhu cầu chủ động cho kế hoạch tài chính trước những rủi ro không lường trước do tai nạn gây ra.

- Độ tuổi từ 0 – 60 tuổi, tối đa không quá 65 tuổi khi kết thúc thời hạn bảo hiểm. Thời hạn bảo hiểm từ 5 - 65 năm

- Đây là sản phẩm bổ trợ, cho nên khách hàng có thể tham gia cùng lúc hoặc sau khi hợp đồng chính có hiệu lực, phí tham gia sẽ được miến nếu tham gia sản phẩm cùng lúc với hợp đồng chính.

- Phí bảo hiểm đóng phụ thuộc vào giới tính, tuổi, STBH còn lại, thời hạn bảo hiểm

Mua Bảo hiểm tai nạn toàn diện Bảo Việt ở đâu?

Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ có tên tiếng Anh là BAOVIET LIFE, ra đời từ năm 1996. Đây là doanh nghiệp đã nghiên cứu thành công và đưa vào thị trường loại hình bảo hiểm nhân thọ. Công ty luôn trang bị cho mình những kiến thức cần thiết, am hiểu về nhu cầu thị trường – khách hàng để đáp ứng nhu cầu cách tối đa nhất.

Hãy chủ động kế hoạch đảm bảo tài chính cho tương lai cũng như bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như cho gia đình mình ngay ngày hôm nay. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về sản phẩm, xin liên hệ ngay với chúng tôi.

#baohiembaoviet #baovietonline #baohiemtainantoandien