Phi nhân thọ

Liên hệ

Bảo hiểm tàu thủy Bảo Việt

Bảo hiểm tàu thủy Bảo Việt bảo vệ toàn diện thân tàu, trách nhiệm dân sự chủ tàu, rủi ro của người đóng tàu theo đúng quy định.

Bảo hiểm tàu thủy Bảo Việt là chương trình được thiết kế cho những tổn thất, thiệt hại có liên quan tới tàu thủy do những hiểm họa, rủi ro, tai nạn bất ngờ gây ra. Sản phẩm sẽ hỗ trợ khách hàng về chi phí để giảm thiểu những thiệt hại về kinh tế nhất.

Đọc thêm:

BẢO HIỂM NGƯỜI LAO ĐỘNG BẢO VIỆT

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM BẢO VIỆT

Bảo hiểm tàu thủy Bảo Việt là gì?

Ngành kinh tế kinh doanh vận tải đường thủy của nước ta được Chính phủ quan tâm phát triển. Tuy nhiên đây cũng chính là ngành chứa nhiều rủi ro tiềm ẩn gây ra thiệt hại lớn về kinh tế cho các doanh nghiệp. Chính vì vậy, với sự đồng hành của sản phẩm bảo hiểm sẽ hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó kịp thời những rủi ro, giảm thiểu thiệt hại. Các sản phẩm bao gồm: Bảo hiểm Thân tàu; Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự chủ tàu; Bảo hiểm rủi ro của Người đóng tàu.

Thông tin về bảo hiểm tàu thủy Bảo Việt

1/ Bảo hiểm Thân tàu

Hiểm họa biển/ sông có thể gây tổn thất về vỏ tàu, máy móc và trang thiết bị của tàu hay những tai nạn do đắm, cháy, mắc cạn, đâm va,…. Sẽ được bảo hiểm hỗ trợ chi trả. Các gói sản phẩm như Bảo hiểm Thân tàu biển hoạt động tuyến quốc tế - trong nước; Bảo hiểm Thân tàu thủy nội địa; Bảo hiểm Thân tàu cá.

Công thức tính phí:  Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x Tỷ lệ phí bảo hiểm (%)

2/ Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự chủ tàu

Chủ tàu, người quản lý, người điều hành, người thuê tàu gây thiệt hại cho người thứ ba sẽ được bảo hiểm bồi thường về trách nhiệm và các chi phí theo luật định, cả về con người và tài sản.

Công thức tính phí: Phí bảo hiểm = Mức phí x Tổng dung tích của tàu/ trọng tải/ công suất

3/ Bảo hiểm rủi ro của Người đóng tàu

Trong quá trình đóng tàu, vỏ tàu, máy móc và các trang thiết bị trên tàu gặp rủi ro sẽ được bảo hiểm. Điều kiện, điều khoản bảo hiểm: Áp dụng Điều khoản bảo hiểm rủi ro của Người đóng tàu 1/6/1988 của Hiệp hội Bảo hiểm London.

Công thức tính phí: Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x Tỷ lệ phí bảo hiểm (%)

Mua bảo hiểm tàu thủy Bảo Việt ở đâu?

Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam đổi tên thành Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (tên giao dịch là Bảo hiểm Bảo Việt) vào năm 2007. Hoạt động với slogan là Niềm tin vững chắc, cam kết vững bền. Tính đến nay, các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm của công ty luôn thực hiện đúng với những gì đã cam kết, đem lại nhiều sự tiện ích cho khách hàng.

Để giải đáp thắc mắc và biết hiểu rõ hơn về sản phẩm, mời bạn liên hệ ngay đến với chúng tôi. Nhân viên công ty luôn sẵn sàng phục vụ bạn.

#baohiembaoviet #baovietonile #baohiemtauthuy