Phi nhân thọ

Liên hệ

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM BẢO VIỆT

Bảo hiểm trách nhiệm Bảo Việt hỗ trợ chi phí pháp lý và bồi thường mà doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm trước tổn thất về thân thể, tài sản

Bảo hiểm trách nhiệm Bảo Việt sẽ bảo vệ doanh nghiệp trong những vụ kiện tụng mà doanh nghiệp bất cẩn gây thiệt hại, thương tổn cho người khác, với các nguyên nhân nằm trong phạm vi bảo hiểm. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết hơn về sản phẩm nay nhé.

Đọc thêm:

BẢO HIỂM RỦI RO BẢO VIỆT

BẢO HIỂM HƯU TRÍ BẢO VIỆT

Bảo hiểm trách nhiệm Bảo Việt là gì

Cho dù là khách hàng, đối tác, cộng đồng thì các doanh nghiệp đều có trách nhiệm pháp lý với họ. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm nếu bên thứ ba sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp mà bị thiệt hại hay thương tật. Lúc này, chắc chắn doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng lớn về uy tín, kinh tế. Để giảm rủi ro có thể xảy ra, sản phẩm bảo hiểm chính là công cụ có tính hiệu quả bảo vệ cao, bởi có nhiều chương trình bảo hiểm hấp dẫn.

Thông tin về bảo hiểm trách nhiệm Bảo Việt

1.  Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

Trong thời hạn bảo hiểm, doanh nghiệp phát sinh ra trường hợp phải chi trả chi phí bồi thường cho bên thứ ba (với nguyên nhân do hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gây ra) khi có thiệt hại về tài sản, người thì sẽ được bảo hiểm hỗ trợ các chi phí liên quan (bồi thường, khiếu nại, pháp lý)

2.  Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

Trường hợp hàng hóa, sản phẩm của doanh nghiệp gây thiệt hại cho người thứ 3 sẽ được công ty chi trả chi phí khiếu kiện pháp lý liên quan, chi phí bồi thường theo trách nhiệm pháp lý trong thời hạn bảo hiểm.

3.  Bảo hiểm trách nhiệm công cộng và sản phẩm kết hợp

4.  Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Đảm bảo tài chính cho các vụ kiện tụng, thiệt hại phải mất cho bên thứ 3, khi nhân viên hay công việc của doanh nghiệp gây ra trong quá trình làm việc.

Bảo hiểm trách nhiệm rất phù hợp với cá nhân, doanh nghiệp, đối tác hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, dịch vụ chuyên nghiệp, dịch vụ chuyển giao. Với một số sản phẩm tiêu biểu như: Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư: Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp trong khám bệnh, chữa bệnh; Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp vận hành cảng; Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp Môi giới bảo hiểm; Bảo hiểm Trách nhiệm nghề nghiệp của Thủ kho; Bảo hiểm Trách nhiệm khác

Mua bảo hiểm trách nhiệm Bảo Việt ở đâu?

Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt - Baoviet Insurance) có hệ thống mạng lưới rộng với 67 công ty thành viên, hơn 300 phòng kinh doanh trên toàn cầu, hơn 3.000 cán bộ nhân viên có năng lực, trình độ chuyên môn cao, quản lý rủi ro, giải quyết bồi thường tốt. Bảo Việt tự tin sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng cách tốt nhất.

Tham gia ngay sản phẩm ngay ngày hôm nay để được bảo vệ và hưởng quyền lợi bảo hiểm tối đa. Liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.

#baohiembaoviet #baovietonline #baohiemtrachnhiembaoviet